Articles

DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.1

Pandemic: Legal and Social Response

Giorgi G. Tumanishvili, Khushboo Garg (Author)
PDF

14-39

DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.2
DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.3
DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.4
DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.5
DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.6
DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.7
DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.8
DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.9

Criminological Aspects of the Causes of Crime

Mikheil Gabunia , Lika Kavtuashvili, Ani Aslanishvili, Anano Motsonelidze (Author)
PDF

158-164

DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.10

The Legal Nature of Smart Contracts

Salome Tezelashvili (Author)
PDF

165-175

DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.11
DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.12
DOI: https://doi.org/10.36475/7.5.13