მემორანდუმის გაფორმება
სამართალი და მსოფლიო
სამართალი და მსოფლიო
სამართალი და მსოფლიო
სამართალი და მსოფლიო
სამართალი და მსოფლიო
სამართალი და მსოფლიო
სამართალი და მსოფლიო
სამართალი და მსოფლიო
სამართალი და მსოფლიო

სამართლის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,სამართალი და მსოფლიო’’ დაარსდა 2015 წელს. იგი არის ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტის პერიოდული გამოცემა, სადაც ქვეყნდება სამართლის თემატიკის სამეცნიერო სტატიები. ჟურნალი ეხმარება დაინტერესებულ მკითხველს სხვადასხვა სამართლებრივი თემატიკის უფრო სიღრმისეულად გააზრებაში.

  • გამოცემული გაზეთი
  • ქართული სტატიები
  • უცხოური სტატიები
  • გამოცდილების წლები

ჩვენი პარტნიორები

ISSN (print) 2346-7916

ISSN (online) 2587-5043

Online