გამოცემა 8 (2017)

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

საკუთრების უფლების შეძენა უძრავ ქონებაზე – კონსტიტუციური
ბალანსი თავდაპირველი მესაკუთრისა და კეთილსინდისიერი შემძენის ინტერესებს შორის

(საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის17 ოქტომბრის 3/4/550 გადაწყვეტილების ანალიზი)

ზაზა თავაძე  

გვერდები22-35

2

საარბიტრაჟო შეთანხმების ნამდვილობის წინაპირობები საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით
ვახტანგ გიორგაძე  

გვერდები 36-46

3

სამართლის ისტორია, როგორც პრაქტიკული მეცნიერება და არგუმენტაციის თეორია
ბექა ქანთარია  

გვერდები47-74

4

გრიგოლ რცხილაძის სტატიის – „მორალური ზიანის ანაზღაურება“ – ანალიზი
მიხეილ ბიჭია  

გვერდები75-91

5

ეთიკური ბოჭვის ფარგლები შრომითი დავების მედიაციის პროცესში
ანა გურიელი  

გვერდები 92-105

6

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საბაზისო მიდგომები სამართლის ოჯახების მიხედვით
ანნა მაისურაძე  

გვერდები106-126

7

ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების კრიმინალიზაციის შეუსაბამობა სისხლის სამართლის პრინციპებთან
მარიამ ბეჟანიშვილი  

გვერდები127-141

გამოქვეყნების ენა

ქართული

ინგლისური

ფრანგული

გერმანული

ესპანური

მთავარი რედაქტორი