გამოცემა 7 (2018)

სპეციალური გამოცემა

წინამდებარე გამოცემა მიეძღვნა ქართველი მეცნიერის, სტრასბურგის საერთაშორისო სასამართლოს ყოფილი მოსამართლის, პროფესორ მინდია უგრეხელიძის 75 წლისთავს.

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

პოსტკრიმინალური ემოციური  განცდების ფენომენოლოგია (რეტროსპექტული მეთოდის შესახებ სისხლის სამართალში)

მინდია უგრეხელიძე

გვერდები: 29-35

ენა

სხვადასხვა ენები ინგლისური რეზიუმეთი

გამოგვიგზავნეთ

info@lawandworld.ge

მთავარი რედაქტორი