გამოცემა 5 (2016)

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

პოტენციური მამის თანხმობის საკითხი ექსტრაკორპორალური განაყოფიერებით შექმნილ ემბრიონის ტრანსფერზე ან მის განადგურებაზე
გიორგი გ. თუმანიშვილი  

გვერდები7-12

2

JUDICIAL CONSIDERATIONS WHEN ADDRESSING FORENSIC MENTAL HEALTH ISSUES
მარკ სპეისერი

გვერდები 13-22

3

დანაშაულის ცნების გერმანული და გენეზისური მოდელების შედარებითი ანალიზი
გურამ ნაჭყებია  

გვერდები23-32

4

სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში
ელენე კავთუაშვილი  

გვერდები 33-44

5

მოსამართლის უფლებამოსილების ფარგლები, როგორც სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველყოფის საშუალება სისხლის სამართლის პროცესში
ანა გურიელი  

გვერდები 45-56

6

აჭარის ავტონომიის სამართლებრივი სტატუსი
მურმან გორგოშაძე  

გვერდები57-66

7

საკონსტიტუციო ცვლილებების სამართლებრივი ასპექტები
ნაირა ავალიანი  

გვერდები67-73

8

რბილი სამართალი, როგორც კორპორაციული მართვის მოწესრიგების თანამედროვე ევროპული მეთოდი
დავით დოლიძე  

გვერდები74-87

9

დასაქმებულის შვებულების უფლება ევროკავშირსა და საქართველოში

 ანა მაისურაძე  

გვერდები88-102

10

სიცოცხლისათვის საშიში სამშენებლო მასალებისა და შენობა-ნაგებობების კონტროლის მექანიზმებთან დაკავშირებით
გიორგი გ. თუმანიშვილი და გიორგი ჭიჭინაძე  

გვერდები103-111

11

ხელშეკრულებაზე უარის თქმისა და შესრულებაზე უარის თქმის უფლებების, როგორც ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ბათილად ცნობა
ქეთევან ზაქარეიშვილი  

გვერდები112-123

12

რა დაადგინა კანონმა?
გია მეფარიშვილი  

გვერდები124-127

გამოქვეყნების ენა

ქართული

ინგლისური

ფრანგული

გერმანული

ესპანური

მთავარი რედაქტორი