გამოცემა 3 (2015)

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

ევროპის ძირითადი სამართლებრივი სტარტები- გამოწვევა ქართველი იურისტებისთვის ევროკავშირის გადასახედიდან

ჰანს იურგენ ზახორკა

გვერდები: 7-12

2

კონსტიტუცია სუბ-და ინტერდისციპლინათა “გრავიტაციულ ველში”

ბექა ქანთარია

გადმოწერა: 13-40

3

პრეზიდენტის კონსტიტუციურ-სამართლებრიცი სტატუსის არსი პოსტ-სოციალიტურ ქვეყნებში

ზურაბ ჯიბღაშვილი

Pages: 41-54

4

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების უნივერსიტეტღა სამართლებრიცი დამოუკიდებლობის შედარებითი ანალიზი

ბიძინა სავანელი

გვერდები: 55-72

5

იდენტობის ფორმირების ელემენტებთა მიმართებაში სექსის, როგორც სამართლსუბიექტუობის განმსაზღვრელი ელემენტის, ახლებურ გააზრებასთან დაკავშირებით

გიორგი გ.თურმანიშვილი

გვერდები: 73-83

6

საჰაერო გადამყვან-გადამზიდველის ქონებრივი პასუხისმგებლობა სამგზავრო გადამყვანისას ვარშავის მონრეალის, ევროპისა და საქართველოს სამართლის ნორმების ანალიზის შემდეგ

თამარ ვეფხვაძე

Pages:84-97

7

სასამართლოს როლი მხარეთა შეჯიბრებითობის პროცესში

ლეილა არხოშაშვილი

გვერდები: 98-104

8

სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა

დავით დოლიძე

გვერდი: 105-114

9

ფულადი თანხის აღნიშვლის წესისთვის ქართულ სამოქალაქო სამართლებრივ დიპლომატიკაში

კარლო ბზიშვილი

გვერდები: 115-118

10

მედიატორისადმი დადგენილი მოთხოვნები სამოქალაქო- სამართლებრივი დავების მედიაციის პროცესში

ანა გურიელი

გვერდები: 119-130

გამოქვეყნების ენა

ქართული

ინგლისური

ფრანგული

გერმანული

ესპანური

მთავარი რედაქტორი