გამოცემა 2 (2015)

სპეციალური გამოცემა

წინამდებარე გამოცემა წარმოადგენს ჟურნალ „სამართალი და მსოფლიოს” სპეციალურ ნომერს. წარმოდგენილი შრომები განხილულ იქნა 2015 წლის 19 ივნისის სამართლის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე: „მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები და მათი დაძლევის გზები”. კონფერენცია ჩატარდა ევროპის უნივერსიტეტისა და სამართლის მეცნიერთა კავშირის ერთობლივი ორგანიზებით.

S.No.

სათაური და ავტორის სახელი

1

გერმანელი მოსამართლის თვალით დანახული მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში

ულრიხ ჰაგენლოხი  (გერმანია)

გვერდები: 16-25

2

ბრალისა და მისი ფორმების ერთიანობის პრობლემა სასამართლოში

გურამ ნაჭყებია

გვერდები: 26-32

3

JUDICIAL INDEPENDENCE IN GERMANY

პატრიკ ტერი (გერმანია)

გვერდები: 33-36

4

სამართლიანი მარლთმსაჯულებისთვის

ჯემალ გახოკიძე

გვერდები: 37-41

5

საქართველოს მართლმსაჯულებაში არსებული ზოგიერი აქტუალური პრობლემის შესახებ

ვალერი ხრუსტალი

გვერდები: 42-46

6

სასამართლოს გადაწყვეტილების სოციალური მნიშვნელობა

გია ლილუაშვილი

გვერდები: 47-53

7

დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანასა და გასაჩივრებასთან დაკავშირებული პრობლემები

შალვა ქურდაძე, ნინო ხუნაშვილი

გვერდები: 54-58

8

შენიშვნები არასრულწლოვნებთა მართლმსაჯულების კოდექსზე

ქეთევან მჭედლიშვილი – ჰედრიხ (გერმანია)

გვერდები: 59-62

9

მართლმსაჯულების პრობლემები საქართველოს კოსტიტუციის შუქზე იურიდიული ფაქტები და მათი სამართლებრივი კვალიფიკაცია

ბიძინა სავანელი

გვერდები: 63-70

10

სამომავლო საკუთრების უფლების აღიარების პრობლემები

თამარ შოთაძე

გვერდები: 71-80

11

მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და მათი მხოლოდ კანონისადმი დამორჩილების პრინციპი სამოქალაქო საპროცესო სასამართლოში

ირმა მერებაშვილი

გვერდები: 81-93

12

საკანონმდებლო ცვლილებებით გამოწვეული ზოგიერთი პრობლემა მარლთმსაჯულების განხორციელებისას

მამუკა მდინარაძე

გვერდები: 94-97

13

განსაკუთრებული რეკომენდაციები მართლმსაჯულების შესრულების ეფექტურობის შესახებ

ზურაბ ჭყონია

გვერდები: 98-107

14

ზოგიერთი შეუსაბამობა საკონსტიტუციო პრინციპების გათვალისწინებით

მანანა მოსულიშვილი

გვერდები: 108-111

15

კრიმინოლოგიური შეხედულებანი სამართლიანობასა და სამართალზე

მიხეილ გაბუნია

გვერდები: 112-117

16

სამოქალაქო შეთანხმება სისხლის სამართალში

დოდო ჯულუხაძე

გვერდები: 118-124

17

მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები და მათი დაძლევის გზები

ლეილა არხოშაშვილი

გვერდები: 125-132

18

ექსპერტიზა და მართლმსაჯულების პრობლემები

გურამ როსტიაშვილი, გია დეკანოზიშვილი

გვერდები: 133-142

19

მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები საქართველოს ორგანულ სამართალში “საქართველოს შრომის კოდექსი” და მათი შესაძლო გადაწყვეტილებები საქართველოში

ამირან ზენაშვილი

გვერდები: 143-157

20

მაკონტროლებელ ორგანოთა შუამდგომელობის საფუძველზე მიმდინარე სამართალწარმოების გასათვალისწინებელი რეგულაციები

პაატა კუბლაშვილი

გვერდები: 158-164

21

ადვოკატის როლი სამოქალაქო სამართლებრივი დავების მედიაციის მოსამზადებელ ეტაპზე

ანა გურიელი

გვერდები: 165-180

22

ფარული საგამოძიებო მოქმედებები და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის კონსტიტუციური სამართლებრივი გარანტიები

თამარ გველესიანი

Pages: 181-191

ენა

სხვადასხვა ენები ინგლისური რეზიუმეთი

გამოგვიგზავნეთ

info@lawandworld.ge

მთავარი რედაქტორი