Mariam Bezhanishvili

L.L.M student at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University