დაგვიკავშირდით

მისამართი: დავით გურამიშვილის გამზირი 76, თბილისი 0141

ტელეფონი: +99532200171 (120)

ელ.ფოსტა: info@lawandworld.ge

ენა

სხვადასხვა ენები ინგლისური რეზიუმეთი

გამოგვიგზავნეთ

info@lawandworld.ge

მთავარი რედაქტორი