სარედაქციო კოლეგია

გიორგი გორაძე

g.goradze@gtu.ge სარედაქციო კოლეგიის წევრი facebook
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მიმართულება: საჯარო სამართალი. გიორგი გორაძემ 1997 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, შემდეგ კი ამავე უნივერსიტეტის სამართლის თეორიისა და სახელმწიფო სამართლის კათედრის ასპირანტურა. 2009 წელს ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია თემაზე ,,ფედერალიზმის პერსპექტივები ქართულ სინამდვილეში’’ და მიენიჭა სამართლის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. მუშაობდა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე. არის ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. კითხულობს ლექციებს საჯარო სამართლის მიმართულებით. არის მრავალი სამეცნიერო პუბლიკაციისა და ნაშრომის ავტორი.