სარედაქციო კოლეგია

ბაკურ ლილუაშვილი

სარედაქციო კოლეგიის წევრი facebook
ბაკურ ლილუაშვილმა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010 წელს დაიცვა სადოქტორო ხარისხი თემაზე: ,,უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებათა ცნობა და აღსრულება საქართველოში“. 2001- 2014 წლებში მუშაობდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. 2010-2014 წწ. არის ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორი. ამავე წლებში აკადემიური თანამდებობა ეკავა ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე. 2001-2010 წლებში ლექციებს კითხულობდა თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საქართველოს პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში და ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში. არის რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის ერთი მონოგრაფიის ავტორი.