სიახლეები

ჟურნალ ,,სამართალი და მსოფლიოს“ მე-11 ნომრის პრეზენტაცია

2019 წლის 13 ივნისს ჟურნალ ,,სამართალი და მსოფლიოს“ მე-11 ნომრის პრეზენტაცია გაიმართა. განახლებულმა სარედაქციო საბჭომ განიხილა ჟურნალის ახალი დებულება და სტრუქტურა, იმსჯელეს ჟურნალის მისიაზე, რომელიც საერთაშორისო დონეზე მაღალი სამეცნიერო სტატუსისა და ავტორიტეტის მოპოვებას გულისხმობს. 

სარედაქციო საბჭომ პრიორიტეტად ქართველი იურისტების საერთაშორისო სამეცნიერო საზოგადოებაში ინტეგრაცია დასახა, რაც ჩვენი ქვეყნის იურიდიული სფეროს და ზოგადად, სამართლის მეცნიერების განვითარებასა და ქვეყნის დემოკრატიზაციას მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს.

ISSN (print) 2346-7916

ISSN (online) 2587-5043

Online