სიახლეები

ჟურნალის მე-11 ნომრის ავტორთა საყურადღებოდ

ჟურნალ ,,სამართალი და მსოფლიოს“ მე-11 ნომერი ატვირთულია ჟურნალის ვებ-გვერდზე.
ბეჭდური სახით ჟურნალის გამოცემა მოხდება უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში. ავტორებს დაეგზავნებათ შეტყობინება.

ISSN (print) 2346-7916

ISSN (online) 2587-5043

Online