სიახლეები

სამეცნიერო სტატიების კონკურსი

სამართალი და მსოფლიო 2019 წლის გაზაფხულის ნომრისთვის (N11) აცხადებს სამეცნიერო სტატიების კონკურსს.

სტატიის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 15 აპრილი და წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ელ-ფოსტაზე: info@lawandworld.ge

ნაშრომი სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს სამართალი და მსოფლიოს სტანდარტებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: (+995 32) 2 000 171 (120); მობ.: 577 04 54 54

ISSN (print) 2346-7916

ISSN (online) 2587-5043

Online