სიახლეები

სამეცნიერო სტატიების მიღება

ჟურნალი ”სამართალი და მსოფლიო“ შემოდგომის (მე-10) ნომრისთვის სამეცნიერო სტატიების მიღებას აცხადებს.

სტატიის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 15 ნოემბერი.

სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ ელ-ფოსტაზე: info@lawandworld.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ: http://www.lawandworld.ge/

ISSN (print) 2346-7916

ISSN (online) 2587-5043

Online